Anasayfa

Kursumuz

Amerikan Kültür Dil Okulları
* Sınırsız öğrenme garantisi veren (%90 devamlılık şartı aranır)
* Öğrencisinin ilk 16  ders saatinde kayıt sildirmesine izin veren
* Avrupa Dil Pasaportu verebilen
* Yaşam boyu eğitim garantisi verebilen
* Öğrencisine ücretsiz sosyal aktiviteler sunan
* Tüm öğrencilerine %80 indirimli 2. Yabancı dil veren
* Öğrencisinin kendi kendisini değerlendirmesine izin veren
* Dünya İngilizcesi öğreten
* Öğrencisinin tüm Türkiye’de aynı standartta eğitim almasını sağlayan ülkemizin en büyük dil okuludur.

Öğrenme Garantisi
Yabancı dil öğretiminde, Avrupa Dil Pasaportu kriterlerine uygun eğitimin en önemli koşullarından biride “Kendi Kendini Değerlendirme” (Self Assessment) yöntemidir.
Bu yöntem; her seviyedeki öğrencinin dil becerilerini ve öğrenim amaçlarını belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Öğrenci belli aralıklarla ve kur sonunda, Avrupa Dil Pasaportu değerlendirme formları aracılığı ile kendini değerlendirir ve kuru başarıyla tamamlayıp tamamlayamadıklarına öğretmenleri ile birlikte karar verir. Kurunu başarı ile tamamlamadığını düşünen öğrencinin devamsızlığı belli ders sayısını geçmemişse aynı kuru ya da ihtiyacı kadarını tekrar ücretsiz olarak alabilir.

Öğrenci Memnuniyeti
Amerikan Kültür Derneği Dil Okulları, kayıt olan öğrencilerin başladıkları eğitimin ilk 16 ders saatlik kısmında eğer arzu ederlerse ayrılabilmelerine olanak tanıyan bir kalite sisteme sahiptir. Amerikan Kültür Derneği Dil Okulları’ndan memnun kalmazsanız ilk 16 ders saati dışında herhangi bir ücret ödemezsiniz.

Avrupa Dil Pasaportuna Uyumlu Dil Eğitimi
Avrupa Dil Pasaportu, Avrupa Birliği ülkelerinde yabancı dil eğitimini belli bir program içinde standart hale getirmiş, tüm Avrupa Birliği’nde geçerli resmi bir projedir.  Amerikan Kültür Derneği Dil Okulları eğitim sistemini Avrupa pasaportuna uyarlamış Türkiye’deki birkaç eğitim kurumundan biridir. Kurumumuzda M.E.B. Sertifikası ile birlikte Avrupa Dil Pasaportu da verilmektedir.

Dünyada Amerikan Kültür
Amerikan Kültür, Dil Okulları’nın dünyanın farklı coğrafyalarında temsilcilikleri bulunmaktadır. Bunlar; Lowa (Amerika), Washington (Amerika), Bangkok (Tayland), Hatyai (Tayland), Douala (Kamerun), Yeni Delhi (Hindistan), Saigon-Hochi Minh (Vietnam), İskenderiye (Mısır), Ancona (İtalya) şeklindedir. Çok yakında Milano, Marsilya, ChiangMai, Karaçi, Costa Rica, San Jose aramıza katılacaktır.

Ücretsiz Sosyal Aktiviteler
Bütün öğrencilerimiz Sinema ve Konuşma kulüpleri gibi sosyal aktivitelerimizi ücretsiz olarak alabilirler.

Kendi Kendini Değerlendir (Self Assessment)
Öğrencilere Avrupa Dil Partfolyosuna uygun olarak her seviye için Kendi Kendini Değerlendirme formları verilir. İlgili seviyede ne öğrenileceği önceden bellidir ve formlarda bulunmaktadır. Öğrenci, rehber öğretmeni eşliğinde bu hedeflere ulaşıp ulaşamadığına karar vererek eğer arzu ederse aynı kuru tekrar ücretsiz olarak alabilir. (Ücretsiz kur tekrarı için %10 devamsızlık sınırı geçilmemiş olmalıdır.)

Küresel İngilizce (Global English)
Amerikan Kültür Dil Okulları’nda ilgili kuru başarı ile bitirenler sertifikaları www.verifymyportfolio.com sitesi üzerinde kimlik bilgileri ile doğrulanabilmektedir. Amerikan Kültür Dil Okulları eğitimler tamamlandıktan sonra da kursiyerlerinin referansı olmaya devam eder.